Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin Donate
Nạp Tiền qua viettinbankNạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 108871279553SĐT: 0399323868
CTK: nguyen the anhCTK: nguyen the anh
Nội dung : noi dung chuyen tiền Nội dung : noi dung chuyen tiền
Khuyến mại : 60% giá tri nap 3 ngày open Khuyến mại : 60% giá tri nap 3 ngày open

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts6
Total Characters0
Total Guilds0